Vi spräcker sten och berg
utan att påverka omgivningen

Vibrationsfritt - Säkert - Effektivt

Vi spräcker sten och berg
utan att påverka omgivningen

Vibrationsfritt - Säkert - Effektivt

Det självklara valet för bergspräckning i Stockholm

Vi är ditt naturliga val när du behöver bergspräckning utförd i Stockholm. Vi åtar oss stora och små projekt som alltid utförs effektivt med största precision och med säkerheten i fokus.

Vi utför ett brett utbud arbeten inom bergsprängning och hydralisk vibrationsfri losshållning av berg. Med basen i Stockholm arbetar vi i första hand i Mälardalsområdet men åtar oss även uppdrag i andra delar av landet.

När du anlitar oss för en bergspräckning får du ett arbete utfört av erfarna specialister med stort engagemang och bred teknisk kompetens.

Kontakta oss redan idag om du är i behov av bergspräckning i Stockholm!


bergssprängning Stockholm

Bergspräckning – så här arbetar vi

 • Vi arbetar med erfarna och kompetenta bergsprängare och bergborrare. En kompetent utförd borrning är alltid grunden till ett lyckat sprängresultat.
 • Vi täcker alltid för sprängningar noga för att undvika oavsiktliga stenkast.
 • Vi utför alltid noggranna kontroller för att det inte ska finnas några kvarvarande odetonerade sprängämnen.
 • Vi håller oss alltid under rekommenderade vibrationer på känsliga objekt.
 • Alla våra sprängningar dokumenteras noga och vi för regelbundet borrprotokoll.

Riskera inga skador på omgivningen

Bergspräckning är ett sätt att spränga berg som inte gör att man riskerar några sprängskador på den närmaste omgivningen. Fördelen med denna metod är att det inte behövs någon besiktning av närliggande bebyggelse då det inte finns någon risk för skador på den närmaste omgivningen.

En bergspräckning innebär att vi använder ett hydrauliskt verktyg som på ett vibrationsfritt sätt spräcker berget i tätt utplacerade borrhål.

Hydraulisk bergspräckning är helt det säkraste sättet att ta bort sten och berg i känsliga områden. Perfekt när du behöver få bort sten eller berg nära ett hus eller i ett tätbebyggt område. Metoden är faktiskt så säker och skonsam att den fungerar även i en källare.

Passar när du vill ta bort berg och sten

Bergspräckning passar för alla tillfällen när det är dags att spränga bort sten. Den hydrauliska spräckningen ger inga markvibrationer eller smällar som vid traditionell bergsprängning.

Att det inte uppstår några vibrationer gör även att man inte behöver göra några besiktningar av närliggande byggnader inför en bergspräckning, något som spar både tid och pengar. Ingen risk för sprickor!

Eftersom hydraulisk bergspräckning inte ger några vibrationer behövs inte heller någon besiktning av närliggande byggnader, vilket sparar både tid och kostnader! Med spräckning löper det ingen risk för sprickor i husgrunder, väggar, eller vattenledningar.

bergssprängning Stockholm

Bergspräckning Stockholm – några användningsområden

 • Husgrunder
 • Tunnlat
 • Bergrum
 • Dränering
 • Hustillbyggnader
 • Anläggning av swimmingpool
 • Sänkning av husgrund eller källare
 • Rörgravar

Skapa en lämplig yta för husbygge

Bergspräckning fungerar lika bra oavsett om det är hela bergspartier eller större stenar som ska tas bort. Bergstomter kan också vara svåra att bygga hus på, men med hjälp av vår kompetens inom spräckning kan vi göra maken slät och användbar. Dessutom är det en suverän metod om du vill skapa utrymme för dränering och läggning av rör.

Även vid ett färdigbyggt hus kan dräneringen behöva ses över, eller så kan man behöva bygga ut eller skapa utrymme för ett extra rum. Här jobbar vi riktigt nära huset vilket ställer höga krav på precisa verktyg så att grund och väggar inte tar skada. Bergspräckning är även ofta användbart när en trädgård eller pool ska anläggas och det finns bergspartier eller sten i vägen.

Fungerar utmärkt även i källare

Bergspräckning inomhus kan också vara mycket användbart. Det går exempelvis att sänka golv eller källare utan att orsaka några skador. Vi kan plocka bort både sten och berg under ett hus för att skapa bättre källarutrymmen.

Våra verktyg för bergspräckning håller alltid högsta kvalitet för att uppnå bästa möjliga resultat och maximal säkerhet.

Kontakta oss så kommer vi på besök att inspektera ditt projekt och se vad vi kan göra. Vi bedömer vilket arbete som behövs, hur lång tid det tar och tar fram en offert med prisförslag. Denna första bedömning är självklart helt kostnadsfri.

Välkommen att höra av dig till oss så kan vi bli din partner inom bergspräckning i Stockholm.

Vi tar bort sten och berg på ett skonsamt sätt